ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เลขที่ประกาศ: 
7614PA0004
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
-
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
4,372.02
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน ข้าวหอมเครื่องเขียน
ราคา: 
4,372.02
วันที่ประกาศ: 
18/05/2561