ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

เลขที่ประกาศ: 
2-62-6-PA-0006
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
64200.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
64,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
64,200.00
วันที่ประกาศ: 
26/06/2562