ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน โดยวิธีคัดเลือก

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
4020158000
วันที่รับเอกสาร: 
21/11/2560
วันที่ยื่นซอง: 
07/12/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/12/2560
ราคากลาง: 
4,020,158,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน)
4,381,974,220.00
ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน)
4,260,840,375.00
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 21, 2560