ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
3739881
วันที่รับเอกสาร: 
26/04/2559 - 03/05/2559
วันที่ยื่นซอง: 
17/05/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/05/2559
ราคากลาง: 
3,428,600.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุป คอนสตรัคชั่น จำกัด
2,700,000.00
หจก.ศรีสมพงษ์ก่อสร้าง
3,000,000.00
หจก.หุ่นสิริก่อสร้าง
3,338,600.00
บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด
3,257,170.00
บริษัท สินอุดมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3,230,000.00
บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด
3,137,169.00
หจก.กิจธานีบริการ
2,850,000.00
หจก.โภคะกิจก่อสร้าง
3,422,600.00
บริษัท ฟินิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
3,000,000.00
บริษัท เอ็น.วี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
3,000,000.00
หจก.นิตยาก่อสร้าง 2005
3,400,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
2,700,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 26, 2559