ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 323 คัน

เลขที่ประกาศ: 
ฝบร.156/2561 ลว.29 พ.ย.2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส์เซลส์ จำกัด
ราคา: 
138,567,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคา: 
387,600,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส์เซลส์ จำกัด
ราคา: 
138,567,000.00
วันที่ประกาศ: 
25/01/2562