ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ จำนวน 37 กล้อง

เลขที่ประกาศ: 
กบท.30/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด
ราคา: 
2,960,262.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด
ราคา: 
2,677,620.00
วันที่ประกาศ: 
22/03/2562