ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
381,150.00
หมายเหตุ: 
อัตราชั่วโมงละ 1,050 บาท วันละ 3 ชม. เป็นเงิน 3,150 บาท ระยะเวลา 6 เดือน รวม 121 วัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
363,000.00
หมายเหตุ: 
อัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท วันละ 3 ชม. เป็นเงิน 3,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน รวม 121 วัน
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562