ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด 2 รายการ

เลขที่ประกาศ: 
H-62-2-PR-0026
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน
ราคา: 
134,075.00
หมายเหตุ: 
แถบตรวจปัสสาวะ จำนวน 13,100 ชุด ราคาชิ้นละ 10 บาท ,ถ้วยใส่ปัสสาวะ 12,300 ราคาใบละ 0.25 บาท ใบ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัดมหาชน
ราคา: 
131,000.00
หมายเหตุ: 
แถบตรวจปัสสาวะ จำนวน 13,100 ชิ้น ราคาชิ้นละ 10 บาท,ถ้วยใส่ปัสสาวะ จำนวน 12,300 ใบ ไม่คิดราคา
วันที่ประกาศ: 
21/03/2562