ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ เลขที่ 32-2566 ลว.22 พ.ย.2566

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
3060200
วันที่รับเอกสาร: 
22/11/2566 - 29/11/2566
วันที่ยื่นซอง: 
30/11/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/12/2566
ราคากลาง: 
3,060,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 22, 2566