ประกาศประกวดราคาร่าง TOR โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 7, 2565 - อังคาร, กรกฎาคม 12, 2565
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,500,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ