ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
7000000
วันที่รับเอกสาร: 
27/08/2558 - 01/09/2558
วันที่ยื่นซอง: 
07/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/09/2558
ราคากลาง: 
6,647,310.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.โภคะกิจก่อสร้าง
6,637,310.00
บริษัท ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด
6,637,310.00
บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6,330,000.00
หจก. ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต
6,637,310.00
หจก.นิตยาก่อสร้าง 2005
6,637,310.00
หจก.เพชรธนวงศ์
6,637,310.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6,330,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 27, 2558