ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย

1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 66 เขตการเดินรถที่ 7

2. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 134 เขตการเดินรถที่ 7

3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เขตการเดินรถที่ 8

5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 59เขตการเดินรถที่ 1

6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 50 เขตการเดินรถที่ 7

7. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 21 เขตการเดินรถที่ 5

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย_1
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย_2
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 7 ราย_3