ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 515 เขตการเดินรถที่ 6

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3

3. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 เขตการเดินรถที่ 5

4. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 178 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนายท่าอู่สวนสยาม)

5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 180 เขตการเดินรถที่ 3

6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3

7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย A 1 เขตการเดินรถที่ 1

8. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 93 เขตการเดินรถที่ 2

9. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2

ภาพประกอบ: 
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย_1
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย_2
ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 9 ราย_3