ประกาศขายทอดตลาด รถโดยสารปดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ เป็นซากไม่มีทะเบียน โดยวิธีขายทอดตลาด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
22/02/2561 - 20/03/2561
วันที่ยื่นซอง: 
21/03/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/03/2561
ราคากลาง: 
16,787,658.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2561