ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่อีคารุสและอะไหล่ MAN จำนวน 363 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2561 - 03/08/2561
วันที่ยื่นซอง: 
06/08/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/08/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 12, 2561