ประกาศขายทอดตลาดรถใช้งานสำนักงาน 3 คัน ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
22/06/2561 - 16/07/2561
วันที่ยื่นซอง: 
17/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/07/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 22, 2561