ประกาศขายทอดตลาดรถโดยสารธรรมดาปลดระวางยี่ห้อแดวู จำนวน 2 คัน เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
89880
วันที่รับเอกสาร: 
31/01/2561 - 20/02/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/02/2561
ราคากลาง: 
89,880.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 31, 2561