ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 1

วันที่ประกาศ: 
21/03/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
6,905.00 บาท