ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
21/03/2562 - 18/04/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/04/2562
ราคากลาง: 
6,905.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 21, 2562