ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดรถยนต์นั่งแบบปิคอัพ และรถช่าง จำนวน 6 รายการ (6 คัน) ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
09/04/2564 - 27/04/2564
วันที่ยื่นซอง: 
28/04/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/04/2564
ราคากลาง: 
120,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 9, 2564