ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด,พัสดุอะไหล่,และทรัพย์สินไม่ใช้งาน ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
02/12/2563 - 16/12/2563
วันที่ยื่นซอง: 
17/12/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/12/2563
ราคากลาง: 
196,387.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 2, 2563