ประกาดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่มีนบุรี และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2331000
วันที่รับเอกสาร: 
19/01/2560 - 24/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
30/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/02/2560
ราคากลาง: 
2,220,000.48
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
2,153,124.70
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
2,160,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
2,153,124.70
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มกราคม 19, 2560