ประกวดราคาโครงการเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 28 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
30186000.00
วันที่รับเอกสาร: 
09/03/2558 - 13/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
19/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/03/2558
ราคากลาง: 
30,186,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัทสยามคาร์เรนท์ จำกัด
30,003,000.00
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในระบบ
บริษัท สยามราชธานี จำกัด
30,063,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
30,003,000.00
เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้
บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด
30,003,000.00
เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 9, 2558