ประกวดราคาเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ(GPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
606996000
วันที่รับเอกสาร: 
15/06/2559 - 20/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
12/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/08/2559
ราคากลาง: 
606,996,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน กิจการร่วมค้า เจวีซีอี โดย บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)
447,599,999.00
กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน TU and FREEWILL Smart Bus Consortium
348,000,000.00
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
338,380,000.00
บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด
468,996,000.00
กิจการร่วมค้า จีฟอร์ทวัน
378,000,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
338,379,600.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 15, 2559