ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, พฤษภาคม 9, 2561 - อังคาร, พฤษภาคม 15, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
49,010,400.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ