ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กันยายน 10, 2562 - พฤหัสบดี, กันยายน 19, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
33,064,200.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ