ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 8, 2559 - ศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2559
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,822,390.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: