ประกวดราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 22, 2561 - อังคาร, มีนาคม 27, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
46,877,235.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ