ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
3105140
วันที่รับเอกสาร: 
05/10/2560 - 16/10/2560
วันที่ยื่นซอง: 
05/10/2560 - 17/10/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/10/2560
ราคากลาง: 
2,748,091.50
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สบาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
2,966,040.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
3,091,872.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
2,966,040.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2560