ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1, กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และกลุ่มงานปฎิบัติการเดิรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, สิงหาคม 1, 2560 - ศุกร์, สิงหาคม 4, 2560
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,748,091.50
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ