ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กปด.18 (อู่หมอชิต 2) และ กปด.38 (อู่สวนสยาม)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
3715040
วันที่รับเอกสาร: 
31/01/2560 - 06/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
15/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/02/2560
ราคากลาง: 
35,130,240.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 31, 2560