ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2499520
วันที่รับเอกสาร: 
26/01/2559 - 29/01/2559
วันที่ยื่นซอง: 
05/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/02/2559
ราคากลาง: 
2,220,000.48
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว รอง ผอก.อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กพ.59
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 26, 2559