ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยามเขต 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2619360.00
วันที่รับเอกสาร: 
19/02/2558 - 24/02/2558
วันที่ยื่นซอง: 
03/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/03/2558
ราคากลาง: 
2,380,536.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.วาย 2013 อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
2,220,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.วาย 2013 อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
2,220,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 19, 2558