ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1544010
วันที่รับเอกสาร: 
24/02/2559 - 03/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
16/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/03/2559
ราคากลาง: 
1,483,020.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,296,120.00
15430 x 7x12
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,296,120.00
15430x7x12
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 10, 2559