ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
3433630
วันที่รับเอกสาร: 
30/04/2558 - 14/05/2558
วันที่ยื่นซอง: 
26/05/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/05/2558
ราคากลาง: 
595,711.80
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
568,555.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
568,555.20
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 20, 2558