ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร เขต 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
627876
วันที่รับเอกสาร: 
04/08/2558 - 13/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
26/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/08/2558
ราคากลาง: 
600,912.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
550,836.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
550836
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 17, 2558