ประกวดราคาว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสารเขตการเดินรถที่ 4 และเขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 16, 2562 - ศุกร์, พฤษภาคม 24, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
101,446,416.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ