ประกวดราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1284214
วันที่รับเอกสาร: 
27/05/2558 - 04/06/2558
วันที่ยื่นซอง: 
16/06/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/06/2558
ราคากลาง: 
937,320.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สามยอดซัพพลาย
14,091.90
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สามยอดซัพพลาย
14,091.90
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 15, 2558