ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2632946.40
วันที่รับเอกสาร: 
18/10/2559 - 21/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
01/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/11/2559
ราคากลาง: 
2,507,567.51
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี.เอ็ม.โกลวิ่งคลีน จำกัด
11,491.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี.เอ็ม.โกลวิ่งคลีน จำกัด
10,600.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 18, 2559