ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
810311
วันที่รับเอกสาร: 
30/12/2558 - 13/01/2559
วันที่ยื่นซอง: 
26/01/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/01/2559
ราคากลาง: 
597,830.40
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
597,060.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
597,060.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 17, 2558