ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2176380
วันที่รับเอกสาร: 
03/12/2557 - 08/12/2557
วันที่ยื่นซอง: 
12/12/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/12/2557
ราคากลาง: 
2,072,376.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2052000
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 3, 2557