ประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 120,000 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
980000
วันที่รับเอกสาร: 
09/11/2558 - 17/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
30/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/11/2558
ราคากลาง: 
636,864.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จำกัด
582,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จำกัด
582,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 27, 2558