ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด อู่มีนบุรี กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขต 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
670890
วันที่รับเอกสาร: 
06/08/2558 - 17/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
28/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/08/2558
ราคากลาง: 
635,580.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
9,999.90
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
9,999.90
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 22, 2558