ประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาดอู่แพรกษา,อู่ฟาร์มจระเข้,อู่เมกาบางนา เขต 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1289136
วันที่รับเอกสาร: 
20/08/2558 - 28/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/08/2558
ราคากลาง: 
1,289,136.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สามยอดซัพพลาย
12,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สามยอดซัพพลาย
12,500.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 8, 2558