ประกวดราคาว่าจ้างทำความสะอาด อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
635580
วันที่รับเอกสาร: 
09/10/2560 - 18/10/2560
วันที่ยื่นซอง: 
19/10/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/10/2560
ราคากลาง: 
629,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 9, 2560