ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำปิ่นโตสูญญากาศ 2 ชั้น สกรีนโลโก้ ขสมก. จำนวน 13,780 เถา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
3128000
ราคากลาง: 
1,997,824.40
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ไวด์ ซัพพลาย จำกัด
1,791,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ไวด์ ซัพพลาย จำกัด
1,791,400.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 14, 2559