ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
762500.00
วันที่รับเอกสาร: 
11/03/2558 - 19/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
31/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/03/2558
ราคากลาง: 
733,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 26, 2558