ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี 2558

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, มิถุนายน 10, 2558 - จันทร์, มิถุนายน 15, 2558
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
5,976,213.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: