ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1551500
วันที่รับเอกสาร: 
09/03/2559 - 17/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
30/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/03/2559
ราคากลาง: 
1,551,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียวทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2559