ประกวดราคาจ้างแพทย์ สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
6168540
วันที่รับเอกสาร: 
15/11/2559 - 29/11/2559
วันที่ยื่นซอง: 
13/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/01/2560
ราคากลาง: 
755,250.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
755,250.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
755,250.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560